Adkon
Adkon s.r.o. - Praha
Panuškova 1301/4
Praha 4 - Krč
140 00

Adkon s.r.o.
Střední Čechy


NÁVRHY, PROJEKTY:

 • designerské návrhy
 • architektonické studie pro umístění staveb
 • technické projekty, pozemního stavitelství
 • rekonstrukce budov
 • drobné realizační práce

Koordinace projektové dokumentace, HIP projektů

 • z hlediska energetické náročnosti budovy
 • z hlediska konstrukce a statiky
 • z hlediska technického vybavení budovy
 • z hlediska rozpočtových nákladů budovy
 • z hlediska legislativy, soulad s územním plánem
 • a pod.

Spolupráce: Dotace vztahující se pro stavby s členěním na objekty následujícího typy:

 • stavby drobné- např.výrobek plnící funkci stavby,
 • stavby jednoduché- např.rodinný dům,
 • stavby vyhrazené- např.vodní nádrže, výrobny elektřiny, stavby v areálu
 • stavby ostatní- např.
 • ..........bytový dům netypový (tj. většinou nepanelový),

  ..........bytový dům typizované soustavy (většinou panelový).


Spolupráce: Energetika, FVe panely- podpora na úspory energie na vytápění

 • upevnění FVe fotovoltaických panelů,
 • výměna oken a dveří,
 • zateplení vnějších stěn
 • zateplení střechy nebo nejvyššího stropu,
 • zateplení podlahy přiléhající k zemině, stropu nevytápěného suterénu a pod.
 • výměna topného zdroje za úsporný obnovitelný zdroj tepla a pod.
 • energetické třidy: pasivní A do 20 kW/m2/rok, nízkoener. B do 40, úsporné C do 50-100, neúsporné D nad 100 kW/m2/rok.
 • Ke stažení:

  Průkaz EN

  Inzenýrská činnost

  • vyřízení stanovisek všech DOSS a správců sítí
  • zajištění celého procesu rozhodnutí SÚ

  V legislativním procesu placený institut:

  AI-autorizovaného inspektora...

  ... provádí vysoce profesionální kontrolu projektů a průběhu stavby. Pomáhá tím stavebníkovi stavět kvalitní stavby podle úplné a správně provedené dokumentace a tyto stavby zdárně dokončit a uvést do provozu. Pro stavebníky a stavební úřady také vykonává expertní činnost.

  ... hájí zájmy stavebníka, jakož i veřejný zájem, zároveň však respektuje oprávněné požadavky ostatních osob a subjektů dotčených stavbou.

  Ke stažení:

  Zkrácený text stavební právo

Statika

 • konstrukce pozemních staveb
 • konstrukce dopravních staveb
 • konstruktérská činnost betonových konstrukcí bytových i průmyslových staveb
 • rekonstrukcí budov a fyzikální analýza budov
 • posudky
 • statické výpočty
 • Technologické objekty

 • strojovny VHS
 • elektrodomky, náhradní zdroje
 • ledové plochy
 • prefa objekty
 • Ke stažení:

  Diesel agregáty

Výkon technického dozoru stavebníka, TDS

 • před zahájením realizace stavby
 • přípravy zejména u veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby
 • realizace stavby
 • dozor věcné dodávky výrobků, prací a služeb
 • vlastní činnost TDS na stavbě

"PORADCE PRO KUPUJÍCÍHO NEMOVITOST", Poradenská činnost- poruchy staveb, pomoc při správě budov a poradenství pro realitní činnost ve smyslu komplexního zhodnocení kvality nemovitosti. Expertní činnost- komplexní zhodnocení kvality projektové dokumentace :

 • z hlediska energetické náročnosti budovy
 • z hlediska konstrukce a statiky
 • z hlediska technického vybavení budovy
 • z hlediska rozpočtových nákladů budovy
 • z hlediska legislativy, soulad s územním plánem a pod.

"Okrajově obchodní činnost, zprostředkování realitní činnosti.

Ke stažení:

Zápis KD

E-obchod

velkoformátový tisk, kancelářské potřeby

Velkoformátový tisk, např. vlastní zpracované PD dle ceníku formátu a kvality tisku:
ČernobílýBarevný
Jednostranný tisk a kopie A4
Jednostranný tisk a kopie A3
Tisk plotter A2
Tisk plotter A1
Tkanicové desky A4
Tříchlopňové desky A4
Scenování A4, A3- tif, pdf
Vazba A4 s potiskem
Složení výkresů, kompletace

Stručně o nás

Firma působí v oblasti služeb na stavebním trhu hlavně v projekční činnosti od začátku roku 2007