Adkon

Partnerské firmy

Dodavatelské a realizační firmy:

Profesanti projektanti:

  • Technika prostředí staveb: profesanti
  • Požárně bezpečnostní služby: profesanti
  • Rozpočtování a výkazy výměr staveb
  • Energetická náročnost budov: průkaz energetické náročnosti, energetický audit